Τριώδιο

Α/Α ΕΟΡΤΗ
1 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΕΛΩΝΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ
2 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΑΣΩΤΟΥ
3 ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΟΝ ΠΡΟ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΕΩ
4 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΕΩ
5 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ
6 ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΗΣ Α΄. ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ (ΚΑΘΑΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ)
7 ΤΡΙΤΗ Α΄. ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ.(ΚΑΘΑΡΑ ΤΡΙΤΗ).ΜΕΓΑ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΝ
8 ΤΕΤΑΡΤΗ ΤΗΣ Α΄. ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ. (ΚΑΘΑΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ)
9 Τῌ ΠΕΜΠΤῌ ΤΗΣ Α' ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΜΕΓΑ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΝ
10 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Α΄. ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ
11 ΣΑΒΒΑΤΟ ΤΗΣ Α΄. ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ. ΑΓΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ
12 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ
13 ΤΕΤΑΡΤΗ ΤΗΣ Β΄. ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΝΗΣΤΕΙΩΝ
14 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Β΄. ΒΔΟΜΑΔΟΣ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ
15 ΚΥΡΙΑΚΗ Β’. ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ
16 ΤΕΤΑΡΤΗ ΤΗΣ Γ΄. ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ
17 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Γ΄. ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ
18 ΤΕΤΑΡΤΗ Δ΄. ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΝΗΣΤΕΙΩΝ
19 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Δ΄. ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ
20 ΚΥΡΙΑΚΗ Δ΄. ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΚΟΣ
21 ΤΕΤΑΡΤΗ Ε΄. ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ ΝΗΣΤΕΙΩΝ
22 ΠΕΜΠΤΗι ΤΗΣ Ε΄. ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ
23 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Ε΄. ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ
24 ΚΥΡΙΑΚΗ Ε'. ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ΤΗΣ ΟΣΙΑΣ ΜΑΡΙΑΣ ΤΗΣ ΑΙΓΥΠΤΙΑ
25 ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΡΟ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ
26 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. ΠΡΟ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ
27 ΣΑΒΒΑΤΟΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ
28 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ